• موسسه حقوقی، وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی

    موسسه حقوقی ، مشاوره حقوقی ، ، ، دفتر ، مشاوره تلفنی ،سایت ، سایت ، ارائه مشاوره حقوقی و ارزیابی پرونده شما توسط پایه یک دادگستری و ارائه راه و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده

موسسه حقوقی ندای عدالت (گروه وکلای دادشید) متشکل از تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری در قالب وکالت مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی شمار را در مسائل و مشکلات حقوقی یاری می رساند.

گروه وکلای دادشید

دعاوی حقوقی

قبول  و ارائه مشاوره حقوقی توسط پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی حقوقی از جمله : دعاوی امور حسبی ، دعاوی موجر و مستاجر ، ارث و میراث و…

دعاوی کیفری

قبول  و ارائه مشاوره حقوقی توسط پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی کیفری از جمله : قاچاق و مواد مخدر، تعزیرات حکومتی ، توهین ، افترا ، قتل و…

وکیل شرکت تجاری اصفهان

دعاوی تجاری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی تجاری از جمله : ثبت شرکت ، دعاوی چک ، مطالبه طلب ، گمرک ،  و…

وکیل دعاوی تجاری اصفهان

دعاوی ورشکستگی و داوری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی  و  از جمله : توقف ، ورشکستکی به تقصیر ، شرط داوری و …

دعاوی دیوان عدالت اداری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله : دعاوی شهرداری ، بیمه ، داوی گر و فرما و…

وکیل ثبتی اصفهان،بهترین وکیل اصفهان

دعاوی ثبتی و ملکی

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی ثبتی و ملکی از جمله : دعاوی خلع ید ، تخلیه ، تصرف عدوانی ، رفع ممانعت و…

وکیل خانواده اصفهان

دعاوی خانواده

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی خانوادگی از جمله : طلاق ، ، مطالبه ، نفقه ، استرداد جهیزیه و…

خدمات ایرانیان مقیم خارج

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی ایرانیان م خارج کشور از جمله : رفع ممنوع الخروجی، پیگیری امور حقوقی  و…